Việc làm tại nhà
  

Công ty TNHH Chỉ May Tuấn Hồng đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Hà Nội

Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Chỉ May Tuấn Hồng

Chỉ May Tuấn Hồng đang tuyển dụng 1 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Chỉ May Tuấn Hồng theo nhiều điều kiện như Lao động phổ thông Khác, LĐPT khác, Quy Trình Kỹ Thuật, Quy Trình Sản Xuất, Cẩn Thận, Cầu Tiến, Quản Lý Sản Xuất
Hà Nội
20 - 99 người
Trách nhiệm hữu hạn