Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty TNHH bTaskee  /  Việc làm công ty: Công ty TNHH bTaskee (1)
Việc tại nhà:

Công ty TNHH bTaskee đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Đà Nẵng

Btaskee đang tuyển dụng 1 việc làm tại Đà Nẵng. Bạn có thể tìm việc làm Btaskee theo nhiều điều kiện như Nhà hàng, Khách sạn, Bán Thời Gian, Bảo Vệ, Lao động Phổ Thông, Cẩn Thận, Chịu Khó Học Hỏi, Chưa Có Kinh Nghiệm
TPHCM
> 10000 người
Cá nhân
  8-15 triệu VNĐ
 25/08/2022
 Thỏa thuận