<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty TNHH Aube  /  Việc làm công ty: Công ty TNHH Aube (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Công ty TNHH Aube đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm công ty Công ty TNHH Aube 

Aube đang tuyển dụng 3 việc làm tại TP HCM. Bạn có thể tìm việc làm Aube theo nhiều điều kiện như Thiết kế /designer, IT, IT phần mềm, Nhân Viên IT, Node.js, Python, React Native
Khu vực:  TP HCM
Quy mô:  0 - 9 người
Loại hình:  100% vốn nước ngoài
Kỹ năng:  

THIẾT KẾ WEB (DESIGN WEB)

Công ty: Công ty TNHH Aube
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

INTERNSHIP FRONTEND (REACT NATIVE)

Công ty: Công ty TNHH Aube
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  3-3.5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  3-3.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

INTERNSHIP BACKEND (NODEJS+PYTHON)

Công ty: Công ty TNHH Aube
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  3-3.5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  3-3.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận