Việc làm  /  Tìm việc làm  /  TẬP ĐOÀN PN HOLDING  /  Việc làm công ty: TẬP ĐOÀN PN HOLDING (1)
Việc tại nhà:

TẬP ĐOÀN PN HOLDING đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại TPHCM

Tìm việc làm 05/2022 công ty TẬP ĐOÀN PN HOLDING 

Tập đoàn Pn Holding đang tuyển dụng 1 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Tập đoàn Pn Holding theo nhiều điều kiện như Dịch vụ khách hàng, Bất động Sản, Giao Tiếp Tốt
TPHCM
100 - 499 người
Cổ phần
  TPHCM
  10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận