<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tập đoàn Newton - Sao Phương Nam  /  Việc làm công ty: Tập đoàn Newton - Sao Phương Nam (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tập đoàn Newton - Sao Phương Nam đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại Khánh Hòa

Kết quả tìm việc làm công ty Tập đoàn Newton - Sao Phương Nam 

Tập đoàn Newton - Sao Phương Nam đang tuyển dụng 3 việc làm tại Khánh Hòa. Bạn có thể tìm việc làm Tập đoàn Newton - Sao Phương Nam theo nhiều điều kiện như Bán hàng, Giám Sát Bán Hàng, Kinh Doanh Bán Hàng, Bán Hàng & Tiếp Thị, Biết nắm bắt xu hướng, Báo cáo quản lý, Chủ động Trong Công Việc
Khu vực:  Đà Nẵng
Quy mô:  100 - 499 người
Loại hình:  Cổ phần

GIÁM ĐỐC MIỀN

Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 15/05/2021
 Thưởng: 5 triệu VNĐ

Giám đốc miền

Nơi làm việc:  Bình Thuận
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Thuận
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/05/2021
 Thưởng: 5 triệu VNĐ

Giám sát bán hàng

Nơi làm việc:  Bình Thuận
 Lương:  4-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Thuận
 Lương:  4-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/05/2021
 Thưởng: 3.5 triệu VNĐ