<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Quỳnh Tuấn  /  Việc làm công ty: Quỳnh Tuấn (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Quỳnh Tuấn đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại Điện Biên

Kết quả tìm việc làm công ty Quỳnh Tuấn 

Quỳnh Tuấn đang tuyển dụng 3 việc làm tại Điện Biên. Bạn có thể tìm việc làm Quỳnh Tuấn theo nhiều điều kiện như Sản xuất / Vận hành sản xuất, Lao động Phổ Thông, Công Trình, Công Nhân, Không Cần Kinh Nghiệm
Khu vực:  Hà Nội
Quy mô:  100 - 499 người
Loại hình:  Cổ phần

Tuyển 40 Công nhân nam nữ sx

Công ty: Quỳnh Tuấn
Nơi làm việc:  Điện Biên
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Điện Biên
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 02/06/2021
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ

nam nữ sản xuất cho nhà máy

Công ty: Quỳnh Tuấn
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 02/06/2021
 Thưởng: 2 triệu VNĐ

Tuyển công nhân nam LĐPT (8-12TR)

Công ty: Quỳnh Tuấn
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 02/06/2021
 Thưởng: Thỏa thuận