Việc làm tại nhà
  

nidecvn đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại TPHCM

Nhà tuyển dụng nidecvn

Nidecvn đang tuyển dụng 2 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Nidecvn theo nhiều điều kiện như Công nhân, Công Nhân, LĐPT khác, Sản xuất điện tử, Cẩn Thận, Chịu Áp Lực, Không Cần Kinh Nghiệm
TPHCM
1000 - 4999 người
100% vốn nước ngoài