<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Nhật Ngữ AMY  /  Việc làm công ty: Nhật Ngữ AMY (2)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Nhật Ngữ AMY đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Khánh Hòa

Kết quả tìm việc làm công ty Nhật Ngữ AMY 

Nhật Ngữ Amy đang tuyển dụng 2 việc làm tại Khánh Hòa. Bạn có thể tìm việc làm Nhật Ngữ Amy theo nhiều điều kiện như Giáo dục / Đào tạo, Giáo Viên, Biên Phiên Dịch, Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật, Giao Tiếp Tốt, Japanese, Tiếng Nhật N1
Khu vực:  Khánh Hòa
Quy mô:  10 - 19 người
Loại hình:  Cổ phần

Giáo viên Tiếng Nhật (Làm Online)

Công ty: Nhật Ngữ AMY
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Giáo viên Tiếng Nhật

Công ty: Nhật Ngữ AMY
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  5-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  5-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận