Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Nhà hàng Brewhaha  /  Việc làm công ty: Nhà hàng Brewhaha (1)
Việc tại nhà:

Nhà hàng Brewhaha đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Khánh Hòa

Tìm việc làm 06/2022 công ty Nhà hàng Brewhaha 

Nhà Hàng Brewhaha đang tuyển dụng 1 việc làm tại Khánh Hòa. Bạn có thể tìm việc làm Nhà Hàng Brewhaha theo nhiều điều kiện như Nhà hàng, Khách sạn, Bếp Trưởng, Giải quyết vấn đề, Kiểm soát nhân lực, Kỹ Năng Lãnh Đạo
Khánh Hòa
20 - 99 người
Cá nhân
  15-20 triệu VNĐ
 05/07/2022
 3.5 triệu VNĐ