Việc làm  /  Tìm việc làm  /  NEWTON PAINTING GROUP  /  Việc làm công ty: NEWTON PAINTING GROUP (2)
Việc tại nhà:

NEWTON PAINTING GROUP đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Hà Tĩnh

Tìm việc làm 06/2022 công ty NEWTON PAINTING GROUP 

Newton Painting Group đang tuyển dụng 2 việc làm tại Hà Tĩnh. Bạn có thể tìm việc làm Newton Painting Group theo nhiều điều kiện như Bán hàng / Kinh doanh, Trưởng Nhóm Bán Hàng, Quản Lý Cấp Cao, Quản Lý Bán Hàng, Kế hoạch kinh doanh, Giải quyết vấn đề, Có Trách Nhiệm
Hà Nội
100 - 499 người
Cổ phần
  15-30 triệu VNĐ
 29/06/2022
 5 triệu VNĐ
  15-30 triệu VNĐ
 29/06/2022
 5 triệu VNĐ