Việc làm tại nhà
  

nam hải batteries đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Hà Nội

Nam Hải Batteries đang tuyển dụng 2 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Nam Hải Batteries theo nhiều điều kiện như Sản xuất / Vận hành sản xuất, Lắp Ráp, Thiết Bị Công Nghiệp, Auto Cad, Cẩn Thận, Kỷ luật cao
Hà Nội
20 - 99 người
Trách nhiệm hữu hạn