Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty Kiến Trúc Xây Dựng Hưng Thịnh  /  Việc làm công ty: Công ty Kiến Trúc Xây Dựng Hưng Thịnh (2)
Việc tại nhà:

Công ty Kiến Trúc Xây Dựng Hưng Thịnh đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Hà Nội

Tìm việc làm 05/2022 công ty Công ty Kiến Trúc Xây Dựng Hưng Thịnh 

Kiến Trúc Xây Dựng Hưng Thịnh đang tuyển dụng 2 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Kiến Trúc Xây Dựng Hưng Thịnh theo nhiều điều kiện như Hành chính / Thư ký, Accountant, Hành Chính, .NET
Hà Nội
20 - 99 người
Trách nhiệm hữu hạn
  7 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  8 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận