Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Khu Công nghiệp Phước Đông - Tây Ninh  /  Việc làm công ty: Khu Công nghiệp Phước Đông - Tây Ninh (2)
Việc tại nhà:

Khu Công nghiệp Phước Đông - Tây Ninh đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Tây Ninh

Tìm việc làm 05/2022 công ty Khu Công nghiệp Phước Đông - Tây Ninh 

Khu Công Nghiệp Phước đông - Tây Ninh đang tuyển dụng 2 việc làm tại Tây Ninh. Bạn có thể tìm việc làm Khu Công Nghiệp Phước đông - Tây Ninh theo nhiều điều kiện như Lao động phổ thông, Lao động Phổ Thông, Bằng Lái B2
Tây Ninh
500 - 999 người
Công ty đa quốc gia
  8-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  8-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận