<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  IEC Games Studio  /  Việc làm công ty: IEC Games Studio (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

IEC Games Studio đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại Hà Nội

Kết quả tìm việc làm công ty IEC Games Studio 

Iec Games Studio đang tuyển dụng 3 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Iec Games Studio theo nhiều điều kiện như Giáo dục / Đào tạo, Developer, Senior Developer, Unity 3D, 3D, C#, Unity
Khu vực:  Hà Nội
Quy mô:  20 - 99 người
Loại hình:  Cổ phần
Kỹ năng:  

Quản lý chương trình học tiếng anh online

Công ty: IEC Games Studio
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 02/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Blockchain Technical Leader

Công ty: IEC Games Studio
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  50-70 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  50-70 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Unity Developer

Công ty: IEC Games Studio
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 25/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận