<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  HumanTree  /  Việc làm công ty: HumanTree (2)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

HumanTree đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Đà Nẵng

Kết quả tìm việc làm công ty HumanTree 

Humantree đang tuyển dụng 2 việc làm tại Đà Nẵng. Bạn có thể tìm việc làm Humantree theo nhiều điều kiện như Lập trình game, Thiết Kế 2D, Games, Photoshop
Khu vực:  TP HCM
Quy mô:  0 - 9 người
Loại hình:  Cá nhân
Kỹ năng:  

2D Animation

Công ty: HumanTree
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  10.001-30.003 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  10.001-30.003 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/05/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Game 2D Concept Artist

Công ty: HumanTree
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  10-30.003 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  10-30.003 triệu VNĐ
Hạn nộp: 21/05/2021
 Thưởng: Thỏa thuận