Việc làm  /  Tìm việc làm  /  HPNT GROUP  /  Việc làm công ty: HPNT GROUP (2)
Việc tại nhà:

HPNT GROUP đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Khánh Hòa

Tìm việc làm 05/2022 công ty HPNT GROUP 

Hpnt Group đang tuyển dụng 2 việc làm tại Khánh Hòa. Bạn có thể tìm việc làm Hpnt Group theo nhiều điều kiện như An toàn lao động, AutoCAD, Kỹ Thuật Viên, Bảo Hộ Lao động, AUTO CAD, Quy trình kỹ thuật
Khánh Hòa
20 - 99 người
Cổ phần
  6-6 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  7-7 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận