Việc làm  /  Tìm việc làm  /  HBG  /  Việc làm công ty: HBG (2)
Việc tại nhà:

HBG đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Hà Nội

Tìm việc làm 06/2022 công ty HBG 

Hbg đang tuyển dụng 2 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Hbg theo nhiều điều kiện như Bất động sản, Bán Hàng & Tiếp Thị, Bất động Sản, Telesales, Chủ động Trong Công Việc
Hà Nội
100 - 499 người
Cổ phần

Chuyên viên kinh doanh

 HBG
  8-30 triệu VNĐ
  8-30 triệu VNĐ
 13/07/2022
 3.5 triệu VNĐ

Chuyên Viên Kinh Doanh

 HBG
  8-50 triệu VNĐ
  8-50 triệu VNĐ
 13/07/2022
 3.5 triệu VNĐ