<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  HA  /  Việc làm công ty: HA (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

HA đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm công ty HA 

Ha đang tuyển dụng 3 việc làm tại TP HCM. Bạn có thể tìm việc làm Ha theo nhiều điều kiện như Hành chính / Thư ký, Kiểm Soát Chất Lượng, Sửa Chữa Bảo Trì Thiết Bị, Sửa Chữa Hệ Thống, Giải quyết vấn đề, Quy trình kỹ thuật, Soạn Thảo Văn Bản
Khu vực:  TP HCM
Quy mô:  500 - 999 người
Loại hình:  Cổ phần

Hành chính

Công ty: HA
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/07/2021
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ

Bảo trì - điện lạnh

Công ty: HA
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  9-11 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  9-11 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/07/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

ISO (Spa - Comestic)

Công ty: HA
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  9-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  9-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/07/2021
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ