<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  GLOBAL ATM JSC  /  Việc làm công ty: GLOBAL ATM JSC (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

GLOBAL ATM JSC đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại Hà Nội

Kết quả tìm việc làm công ty GLOBAL ATM JSC 

Global Atm Jsc đang tuyển dụng 3 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Global Atm Jsc theo nhiều điều kiện như Bán hàng / Kinh doanh, Bán Hàng & Tiếp Thị, Bán Hàng, Bảo Hiểm, Bán Hàng, Chủ động Trong Công Việc, Có sức khoẻ tốt
Khu vực:  TP HCM
Quy mô:  20 - 99 người
Loại hình:  Cổ phần

Nhân viên Telesale

Công ty: GLOBAL ATM JSC
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/06/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh

Công ty: GLOBAL ATM JSC
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/06/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Trưởng phòng kinh doanh

Công ty: GLOBAL ATM JSC
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  25-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  25-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/06/2021
 Thưởng: Thỏa thuận