<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  FWM-FWD  /  Việc làm công ty: FWM-FWD (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

FWM-FWD đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm công ty FWM-FWD 

Fwm-fwd đang tuyển dụng 3 việc làm tại TP HCM. Bạn có thể tìm việc làm Fwm-fwd theo nhiều điều kiện như Bảo hiểm, Giám đốc, Giám đốc Bán Hàng, Giám đốc Kinh Doanh, Giải quyết vấn đề, Kế hoạch kinh doanh, Kỹ Năng Bán Hàng
Khu vực:  TP HCM
Quy mô:  100 - 499 người
Loại hình:  Trách nhiệm hữu hạn

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Công ty: FWM-FWD
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 22/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CẤP CAO

Công ty: FWM-FWD
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 22/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Công ty: FWM-FWD
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 22/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận