Việc làm tại nhà
  

DPO Tech đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Khác

Nhà tuyển dụng DPO Tech

Dpo Tech đang tuyển dụng 2 việc làm tại Khác. Bạn có thể tìm việc làm Dpo Tech theo nhiều điều kiện như Mỹ thuật, Lương Cao, Senior Developer, Web Application, .NET, C#, Javascript
Đà Nẵng
20 - 99 người
Trách nhiệm hữu hạn

Senior Backend Developer

18-25 triệu VNĐ
06/03/2024
  18-25 triệu VNĐ
 06/03/2024