<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  ĐLPP Ngọc Lợi  /  Việc làm công ty: ĐLPP Ngọc Lợi (1)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

ĐLPP Ngọc Lợi đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Quảng Nam

Kết quả tìm việc làm công ty ĐLPP Ngọc Lợi 

đlpp Ngọc Lợi đang tuyển dụng 1 việc làm tại Quảng Nam. Bạn có thể tìm việc làm đlpp Ngọc Lợi theo nhiều điều kiện như Bán hàng / Kinh doanh, Bán Hàng & Tiếp Thị, Kinh Doanh Bán Hàng, Giao Tiếp Tốt
Khu vực:  Quảng Nam
Quy mô:  10 - 19 người
Loại hình:  Cổ phần
Kỹ năng:  

Nhân viên

Công ty: ĐLPP Ngọc Lợi
Nơi làm việc:  Quảng Nam
 Lương:  6-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Quảng Nam
 Lương:  6-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/05/2021
 Thưởng: 500 ngàn VNĐ