Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tuyển dụng: Công Ty Dịch Vụ Vận Tải Kim Thành Lợi (5)

Công Ty Dịch Vụ Vận Tải Kim Thành Lợi đang tuyển dụng 5 vị trí việc làm tại Đà Nẵng

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  5,000,000 - 8,999,000 VNĐ
Hạn nộp: 10/04/2020
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 21/05/2020
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 16/05/2020
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 10/04/2020
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 30/06/2019
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ