Việc làm  /  Tìm việc làm  /  ĐAT XANH (DXS)  /  Việc làm công ty: ĐAT XANH (DXS) (1)
Việc tại nhà:

ĐAT XANH (DXS) đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại TPHCM

Tìm việc làm 06/2022 công ty ĐAT XANH (DXS) 

đat Xanh (dxs) đang tuyển dụng 1 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm đat Xanh (dxs) theo nhiều điều kiện như Bất động sản, Bán Hàng Online, Bán Thời Gian, Bất động Sản, Cẩn Thận, Chịu Khó Học Hỏi, Chủ động Trong Công Việc
TPHCM
500 - 999 người
Cổ phần
  TPHCM
  5-12 triệu VNĐ
 01/07/2022
 5 triệu VNĐ