<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  ĐẠI Lý Phân Phối Mỹ An  /  Việc làm công ty: ĐẠI Lý Phân Phối Mỹ An (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

ĐẠI Lý Phân Phối Mỹ An đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại Quảng Nam

Kết quả tìm việc làm công ty ĐẠI Lý Phân Phối Mỹ An 

đại Lý Phân Phối Mỹ An đang tuyển dụng 3 việc làm tại Quảng Nam. Bạn có thể tìm việc làm đại Lý Phân Phối Mỹ An theo nhiều điều kiện như Bán hàng / Kinh doanh, Bán Hàng & Tiếp Thị, Bán Hàng
Khu vực:  Quảng Nam
Quy mô:  0 - 9 người
Loại hình:  Cổ phần
Kỹ năng:  

Nhân viên TV bán hàng

Nơi làm việc:  Quảng Nam
 Lương:  7.5-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Quảng Nam
 Lương:  7.5-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 03/07/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên TV bán hàng

Nơi làm việc:  Quảng Nam
 Lương:  6.5-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Quảng Nam
 Lương:  6.5-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 03/07/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên TV bán hàng

Nơi làm việc:  Quảng Nam
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Quảng Nam
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 03/07/2021
 Thưởng: Thỏa thuận