Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Cty TNHH Bamboo Hardwoods Việt Nam  /  Việc làm công ty: Cty TNHH Bamboo Hardwoods Việt Nam (2)
Việc tại nhà:

Cty TNHH Bamboo Hardwoods Việt Nam đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Bình Dương

Tìm việc làm 06/2022 công ty Cty TNHH Bamboo Hardwoods Việt Nam 

Cty Bamboo Hardwoods Việt Nam đang tuyển dụng 2 việc làm tại Bình Dương. Bạn có thể tìm việc làm Cty Bamboo Hardwoods Việt Nam theo nhiều điều kiện như Quản lý chất lượng (QA/QC), Kỹ Sư Sản Xuất, Quản Lý Sản Xuất, Kỹ Sư QA QC, Kỹ năng quản lý sản xuất, Quy trình sản xuất, Quy trình tự động hóa
Bình Dương
100 - 499 người
100% vốn nước ngoài
  20-30 triệu VNĐ
 13/07/2022
 Thỏa thuận