Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO VẬN AMBER  /  Việc làm công ty: CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO VẬN AMBER (1)
Việc tại nhà:

CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO VẬN AMBER đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Hà Nội

Tìm việc làm 05/2022 công ty CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO VẬN AMBER 

Ct Thương Mại Và Giao Vận Amber đang tuyển dụng 1 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Ct Thương Mại Và Giao Vận Amber theo nhiều điều kiện như Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Sale, Tiếng Anh, Tiếp thu nhanh, Tinh thần cầu tiến
Hà Nội
10 - 19 người
Cá nhân
  5-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 5 triệu VNĐ