Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty CPXD - BĐS Hoàng Kim  /  Việc làm công ty: Công ty CPXD - BĐS Hoàng Kim (1)
Việc tại nhà:

Công ty CPXD - BĐS Hoàng Kim đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Hải Dương

Tìm việc làm 06/2022 công ty Công ty CPXD - BĐS Hoàng Kim 

Cpxd - Bđs Hoàng Kim đang tuyển dụng 1 việc làm tại Hải Dương. Bạn có thể tìm việc làm Cpxd - Bđs Hoàng Kim theo nhiều điều kiện như Kế toán / Kiểm toán, Account Manager, Bảng cân đối kế toán
Hải Dương
0 - 9 người
Cổ phần
  15-20 triệu VNĐ
 30/06/2022
 Thỏa thuận