Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty CPTM HOSPITALITY  /  Việc làm công ty: Công ty CPTM HOSPITALITY (2)
Việc tại nhà:

Công ty CPTM HOSPITALITY đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Đồng Nai

Tìm việc làm 05/2022 công ty Công ty CPTM HOSPITALITY 

Cptm Hospitality đang tuyển dụng 2 việc làm tại Đồng Nai. Bạn có thể tìm việc làm Cptm Hospitality theo nhiều điều kiện như Ngành Khác, Bán Lẻ, Bán Thiết Bị điện, Bán Thời Gian, Access Line
TPHCM
100 - 499 người
Cổ phần
  7-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 3.5 triệu VNĐ