Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TẦM NHÌN XANH  /  Việc làm công ty: CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TẦM NHÌN XANH (1)
Việc tại nhà:

CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TẦM NHÌN XANH đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Thái Nguyên

Cp Truyền Thông Và Giải Trí Tầm Nhìn Xanh đang tuyển dụng 1 việc làm tại Thái Nguyên. Bạn có thể tìm việc làm Cp Truyền Thông Và Giải Trí Tầm Nhìn Xanh theo nhiều điều kiện như Dịch vụ khách hàng, Account Executive, C&B, Chăm Sóc Khách Hàng, Microsoft Office, MS Office, Tin Học Văn Phòng
Thái Nguyên
20 - 99 người
Cổ phần