<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CONG TY CP TAP DOAN MAY XAY DUNG VIET NAM  /  Việc làm công ty: CONG TY CP TAP DOAN MAY XAY DUNG VIET NAM (1)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

CONG TY CP TAP DOAN MAY XAY DUNG VIET NAM đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm công ty CONG TY CP TAP DOAN MAY XAY DUNG VIET NAM 

Cp Tap Doan May Xay Dung Viet Nam đang tuyển dụng 1 việc làm tại TP HCM. Bạn có thể tìm việc làm Cp Tap Doan May Xay Dung Viet Nam theo nhiều điều kiện như Bán hàng, Bán Hàng, Cơ Khí, Kinh doanh, Có Trách Nhiệm, Giao Tiếp Tốt, Kỹ Năng Bán Hàng
Khu vực:  TP HCM
Quy mô:  20 - 99 người
Loại hình:  Cổ phần

Nhan vien kinh doanh

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận