Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CP Tập đoàn Đầu tư HHG  /  Việc làm công ty: CP Tập đoàn Đầu tư HHG (2)
Việc tại nhà:

CP Tập đoàn Đầu tư HHG đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Quảng Ngãi

Tìm việc làm 06/2022 công ty CP Tập đoàn Đầu tư HHG 

Cp Tập đoàn đầu Tư Hhg đang tuyển dụng 2 việc làm tại Quảng Ngãi. Bạn có thể tìm việc làm Cp Tập đoàn đầu Tư Hhg theo nhiều điều kiện như Nhân sự, Bán Hàng & Tiếp Thị, Giám Sát Kinh Doanh, Giám đốc Kinh Doanh, Có sức khoẻ tốt, Khả Năng Nắm Bắt Thị Trường, Khả năng thuyết trình trước đám đông
Quảng Ngãi
100 - 499 người
Cổ phần
  20-25 triệu VNĐ
 06/07/2022
 Thỏa thuận
  20-25 triệu VNĐ
 06/07/2022
 Thỏa thuận