Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CÔNG TY CP MÁY VÀ TBCN QUỐC TẾ  /  Việc làm công ty: CÔNG TY CP MÁY VÀ TBCN QUỐC TẾ (2)
Việc tại nhà:

CÔNG TY CP MÁY VÀ TBCN QUỐC TẾ đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Bình Dương

Tìm việc làm 06/2022 công ty CÔNG TY CP MÁY VÀ TBCN QUỐC TẾ 

Cp Máy Và Tbcn Quốc Tế đang tuyển dụng 2 việc làm tại Bình Dương. Bạn có thể tìm việc làm Cp Máy Và Tbcn Quốc Tế theo nhiều điều kiện như Thiết kế /designer, Cơ Khí, Cơ Khí Chế Tạo, Kỹ Sư Thiết Kế, 3D
Bình Dương
20 - 99 người
Cổ phần
  12-18 triệu VNĐ
 01/07/2022
 1.4 triệu VNĐ
  12-18 triệu VNĐ
 01/07/2022
 1.4 triệu VNĐ