Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty CP kỹ nghệ lạnh Á Châu  /  Việc làm công ty: Công ty CP kỹ nghệ lạnh Á Châu (2)
Việc tại nhà:

Công ty CP kỹ nghệ lạnh Á Châu đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại TPHCM

Tìm việc làm 06/2022 công ty Công ty CP kỹ nghệ lạnh Á Châu 

Cp Kỹ Nghệ Lạnh á Châu đang tuyển dụng 2 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Cp Kỹ Nghệ Lạnh á Châu theo nhiều điều kiện như Bán hàng / Kinh doanh, Hành Chính Nhân Sự, Thư Ký, Thư Ký Giám Đốc, Giao Tiếp Tốt, Giọng nói tốt, Thái Độ Làm Việc Tốt
TPHCM
100 - 499 người
Cổ phần
  TPHCM
  10-16 triệu VNĐ
 28/06/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  12-16 triệu VNĐ
 28/06/2022
 Thỏa thuận