<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CÔNG TY CP KHAI ANH BÌNH THUẬN  /  Việc làm công ty: CÔNG TY CP KHAI ANH BÌNH THUẬN (1)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

CÔNG TY CP KHAI ANH BÌNH THUẬN đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Bình Thuận

Kết quả tìm việc làm công ty CÔNG TY CP KHAI ANH BÌNH THUẬN 

Cp Khai Anh Bình Thuận đang tuyển dụng 1 việc làm tại Bình Thuận. Bạn có thể tìm việc làm Cp Khai Anh Bình Thuận theo nhiều điều kiện như Kế toán / Kiểm toán, Accountant, Kế Toán, Kế Toán - Tài Chính, Có Trách Nhiệm, Khả Năng Chịu áp Lực, Không Cần Kinh Nghiệm
Khu vực:  Bình Thuận
Quy mô:  100 - 499 người
Loại hình:  Cổ phần

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Nơi làm việc:  Bình Thuận
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Thuận
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/06/2021
 Thưởng: 3.5 triệu VNĐ