Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công Ty Cp Dịch Vụ Kỹ Thuật Thương Mại Techviet   /  Việc làm công ty: Công Ty Cp Dịch Vụ Kỹ Thuật Thương Mại Techviet (2)
Việc tại nhà:

Công Ty Cp Dịch Vụ Kỹ Thuật Thương Mại Techviet đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Hà Nội

Cp Dịch Vụ Kỹ Thuật Thương Mại Techviet đang tuyển dụng 2 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Cp Dịch Vụ Kỹ Thuật Thương Mại Techviet theo nhiều điều kiện như IT Phần cứng, Mạng, IT phần cứng, Triển Khai Dự án, Điện Tử Viễn Thông, Sức Khỏe Tốt, Trách Nhiệm, Tin Học Văn Phòng
Hà Nội
20 - 99 người
Cổ phần
  10-15 triệu VNĐ
 13/07/2022
  9-12 triệu VNĐ
 13/07/2022