Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty CP Dịch vụ Đô thị UDC  /  Việc làm công ty: Công ty CP Dịch vụ Đô thị UDC (1)
Việc tại nhà:

Công ty CP Dịch vụ Đô thị UDC đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Hà Nội

Tìm việc làm 06/2022 công ty Công ty CP Dịch vụ Đô thị UDC 

Cp Dịch Vụ đô Thị Udc đang tuyển dụng 1 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Cp Dịch Vụ đô Thị Udc theo nhiều điều kiện như Hành chính / Thư ký, Dịch Vụ, Báo cáo quản lý
Hà Nội
100 - 499 người
Cổ phần
  7 triệu VNĐ
 06/07/2022
 Thỏa thuận