Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Đỉnh Việt  /  Việc làm công ty: Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Đỉnh Việt (1)

Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Đỉnh Việt đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Quảng Nam

Tìm việc làm 01/2022 công ty Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Đỉnh Việt 

Cp đầu Tư Và Xây Lắp đỉnh Việt đang tuyển dụng 1 việc làm tại Quảng Nam. Bạn có thể tìm việc làm Cp đầu Tư Và Xây Lắp đỉnh Việt theo nhiều điều kiện như Xây dựng, Kỹ Sư QS, Nhân Viên QS, Chỉ Huy Trưởng Công Trình, AUTO CAD, Kỹ Năng Phân Tích, Quản Lý Dự Án
Tỉnh/Thành:  Đà Nẵng
Quy mô:  20 - 99 người
Loại hình:  Cổ phần

CHỈ HUY TRƯỞNG

Nơi làm việc:  Quảng Nam
 Lương:  12-14 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Quảng Nam
 Lương:  12-14 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/01/2022
 Tiền thưởng: 2 triệu VNĐ