Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty CP Đầu tư Thiết kế Xây dựng GBCONS  /  Việc làm công ty: Công ty CP Đầu tư Thiết kế Xây dựng GBCONS (1)
Việc tại nhà:

Công ty CP Đầu tư Thiết kế Xây dựng GBCONS đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại TPHCM

Tìm việc làm 05/2022 công ty Công ty CP Đầu tư Thiết kế Xây dựng GBCONS 

Cp đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Gbcons đang tuyển dụng 1 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Cp đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Gbcons theo nhiều điều kiện như Hành chính / Thư ký, Lễ Tân, Cẩn Thận, Có Ngoại Hình, Giao Tiếp Tốt
TPHCM
500 - 999 người
Cổ phần
  TPHCM
  10-16 triệu VNĐ
 29/05/2022
 5 triệu VNĐ