Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty CP BBTEK  /  Việc làm công ty: Công ty CP BBTEK (2)
Việc tại nhà:

Công ty CP BBTEK đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại TPHCM

Tìm việc làm 06/2022 công ty Công ty CP BBTEK 

Cp Bbtek đang tuyển dụng 2 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Cp Bbtek theo nhiều điều kiện như Engineer, Camera, Kỹ Thuật, Kỹ Thuật Camera, Cẩn Thận, Có sức khoẻ tốt, Có Trách Nhiệm
TPHCM
10 - 19 người
Cổ phần
  TPHCM
  15-15 triệu VNĐ
 31/07/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  7-10 triệu VNĐ
 28/06/2022
 Thỏa thuận