Việc làm tại nhà
  

cÔNG TY CP BAO BÌ KINH BẮC đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Bắc Ninh

Cp Bao Bì Kinh Bắc đang tuyển dụng 1 việc làm tại Bắc Ninh. Bạn có thể tìm việc làm Cp Bao Bì Kinh Bắc theo nhiều điều kiện như Hành chính/ Văn phòng, Nhân Viên, Nhân Viên Hệ Thống, Kỹ Năng Giao Tiếp, Kỹ Năng Quản Lý, Kỹ Năng Quyết Định
Bắc Ninh
100 - 499 người
Cổ phần