<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  COZRUM  /  Việc làm công ty: COZRUM (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

COZRUM đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm công ty COZRUM 

Cozrum đang tuyển dụng 3 việc làm tại TP HCM. Bạn có thể tìm việc làm Cozrum theo nhiều điều kiện như Nhà hàng / Khách sạn, Sales Bất động Sản, Sales Manager, Lao động Phổ Thông, Kỹ Năng Thuyết Phục, Đàm Phán, Chủ động Trong Công Việc
Khu vực:  TP HCM
Quy mô:  20 - 99 người
Loại hình:  Cổ phần

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG PHÒNG

Công ty: COZRUM
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 26/04/2021
 Thưởng: 1 triệu VNĐ

NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG

Công ty: COZRUM
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 26/04/2021
 Thưởng: 1 triệu VNĐ

SALES MANAGER

Công ty: COZRUM
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/05/2021
 Thưởng: 5 triệu VNĐ