<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty Cổ Phần Việt Nam Food  /  Việc làm công ty: Công ty Cổ Phần Việt Nam Food (2)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Công ty Cổ Phần Việt Nam Food đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Cà Mau

Kết quả tìm việc làm công ty Công ty Cổ Phần Việt Nam Food 

Việt Nam Food đang tuyển dụng 2 việc làm tại Cà Mau. Bạn có thể tìm việc làm Việt Nam Food theo nhiều điều kiện như Sản xuất / Vận hành sản xuất, Chuyên Viên QA, Kỹ Sư QA QC, Nhân Viên QC, ISO 9001, Báo cáo quản lý
Khu vực:  Cà Mau
Quy mô:  100 - 499 người
Loại hình:  Cổ phần

Trưởng ca sản xuất

Nơi làm việc:  Cà Mau
 Lương:  0.005-0.007 ngàn VNĐ
Nơi làm việc:  Cà Mau
 Lương:  0.005-0.007 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 30/06/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên Quản lý Chất lượng QA/QC

Nơi làm việc:  Cà Mau
 Lương:  0.005-0.006 ngàn VNĐ
Nơi làm việc:  Cà Mau
 Lương:  0.005-0.006 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 30/06/2021
 Thưởng: Thỏa thuận