<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO  /  Việc làm công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại Thái Nguyên

Kết quả tìm việc làm công ty CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 

Traphaco đang tuyển dụng 3 việc làm tại Thái Nguyên. Bạn có thể tìm việc làm Traphaco theo nhiều điều kiện như Nhân sự, Kế Toán, Thư Ký Giám Đốc, Nhân Sự, MS Office
Khu vực:  Hà Nội
Quy mô:  500 - 999 người
Loại hình:  Cổ phần
Kỹ năng:  
Nơi làm việc:  Thái Nguyên
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC (ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN)

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

KẾ TOÁN TỔNG HỢP (LÀM VIỆC TẠI ĐÔNG ANH)

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận