Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty cổ phần Tổ chức Kỷ Lục Việt Nam Vietkings  /  Việc làm công ty: Công ty cổ phần Tổ chức Kỷ Lục Việt Nam Vietkings (2)
Việc tại nhà:

Công ty cổ phần Tổ chức Kỷ Lục Việt Nam Vietkings đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại TPHCM

Tổ Chức Kỷ Lục Việt Nam Vietkings đang tuyển dụng 2 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Tổ Chức Kỷ Lục Việt Nam Vietkings theo nhiều điều kiện như Phần cứng, Mạng Máy Tính, Báo Chí, Bảo Dưỡng Máy Tính, Chưa Có Kinh Nghiệm, Cẩn Thận
TPHCM
20 - 99 người
Cổ phần
  TPHCM
  6-8 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  6-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận