Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN PHƯỚC VÀ CHÍN CHÍN MƯƠI - KHÁCH SẠN LE MERIDIEN SAI GON  /  Việc làm công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN PHƯỚC VÀ CHÍN CHÍN MƯƠI - KHÁCH SẠN LE MERIDIEN SAI GON (2)
Việc tại nhà:

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN PHƯỚC VÀ CHÍN CHÍN MƯƠI - KHÁCH SẠN LE MERIDIEN SAI GON đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại TPHCM

Tiến Phước Và Chín Chín Mươi - Khách Sạn Le Meridien Sai Gon đang tuyển dụng 2 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Tiến Phước Và Chín Chín Mươi - Khách Sạn Le Meridien Sai Gon theo nhiều điều kiện như Nhà hàng, Khách sạn, Tuyển Dụng, Lễ Tân, Nhân Viên Lễ Tân, Kỹ Năng Phân Tích, Kỹ Năng Quản Lý Nhóm, Làm Việc Độc Lập
TPHCM
100 - 499 người
Cá nhân