Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY LÂM NGÂN  /  Tuyển dụng: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY LÂM NGÂN (4)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY LÂM NGÂN đang tuyển dụng 4 vị trí việc làm tại Tp. Hồ Chí Minh

Kết quả tìm việc làm

Nhà Tuyển Dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY LÂM NGÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY LÂM NGÂN đang tuyển dụng 4 vị trí. Ví dụ: "LẬP TRÌNH VIÊN ASP.NET/.NET/C#" lĩnh vực Lập Trình Web tại Tp. Hồ Chí Minh
Khu vực: Tp. Hồ Chí Minh
Quy mô:  10 - 19 người
Loại hình:  Cổ phần
Quyền lợi:  

Kỹ năng:  

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 13/07/2020
 Thưởng:  0 VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 13/07/2020
 Thưởng:  0 VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  6,000,000 - 15,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 13/07/2020
 Thưởng:  0 VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  6,000,000 - 35,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 13/07/2020
 Thưởng:  0 VNĐ