Việc làm tại nhà
  

Công ty Cổ phần Thép Việt Xô Hà Nội đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Hà Nội

Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Thép Việt Xô Hà Nội

Thép Việt Xô Hà Nội đang tuyển dụng 2 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Thép Việt Xô Hà Nội theo nhiều điều kiện như Sales/ Bán hàng, Sales, Sales Sắt Thép, Sales Dự án, Kỹ Năng Bán Hàng, Phân Tích, Quan hệ khách hàng
Hà Nội
100 - 499 người
Cổ phần