Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thịnh Phát  /  Việc làm công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thịnh Phát (1)
Việc tại nhà:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thịnh Phát đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Hưng Yên

Tìm việc làm 06/2022 công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Thịnh Phát 

Tập đoàn Thịnh Phát đang tuyển dụng 1 việc làm tại Hưng Yên. Bạn có thể tìm việc làm Tập đoàn Thịnh Phát theo nhiều điều kiện như Dịch vụ khách hàng, Bán Hàng, Brand Manager, .NET, Adobe Premiere, Adwords
Hưng Yên
100 - 499 người
Cổ phần
  15-30 triệu VNĐ
 05/07/2022
 5 triệu VNĐ