Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CÔNG TY CO PHAN TAP DOAN SUNSHINE  /  Việc làm công ty: CÔNG TY CO PHAN TAP DOAN SUNSHINE (2)
Việc tại nhà:

CÔNG TY CO PHAN TAP DOAN SUNSHINE đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại TPHCM

Tìm việc làm 06/2022 công ty CÔNG TY CO PHAN TAP DOAN SUNSHINE 

Tap Doan Sunshine đang tuyển dụng 2 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Tap Doan Sunshine theo nhiều điều kiện như Du lịch, Nhân viên thu mua, Thu Mua, Nhân Sự, Có Trách Nhiệm, Giải quyết vấn đề, Giao Tiếp Tốt
TPHCM
20 - 99 người
Cổ phần
  TPHCM
  10-18 triệu VNĐ
 30/06/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  18-20 triệu VNĐ
 30/06/2022
 Thỏa thuận